thị trường cụ

A.I. arbitrage Thương mại

A.I. arbitrage Thương mại

Arbitrage là chiến lược khai thác chênh lệch giá trong công cụ thị trường tài chính khác nhau. Kể từ khi thị trường ngoại hối được phân cấp, có những khoảnh khắc mà một đồng tiền được giao dịch ở một nơi nào đó được trích dẫn khác nhau từ một địa điểm giao dịch. Chiến lược này là để phát hiện sự chênh lệch giá của công cụ và cả mua ở mức giá thấp nhất và bán ở mức giá cao nhất đồng thời, kết quả là ngày được lợi nhuận dựa trên sự chênh lệch giữa hai mức giá.
Tuy nhiên, như crypto tiền tệ và ngoại hối arbitrage là rất phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến ​​thức kỹ thuật, chúng tôi đã phát triển một phần mềm bot arbitrage chính xác cao, thích nghi, và hoàn toàn tự động, mang đến cho bạn toàn quyền kiểm soát tự do tài chính của bạn. Công nghệ này tiên tiến được phát triển bởi đội ngũ này thực hiện GIB CNTT tự động “giao dịch có nguy cơ miễn phí” cho khách hàng của chúng tôi sử dụng các công cụ công nghệ tinh vi và các thuật toán máy tính. Hệ thống của chúng tôi sẽ giúp đơn giản hóa và đơn giản hóa quá trình arbitrage, xác định hệ thống các cơ hội kinh doanh, và thực hiện các giao dịch có nguy cơ thấp nhưng với một tiềm năng để tối đa hóa lợi nhuận.

GIB-logo

Làm thế nào để chúng tôi A.I Arbitrage việc?

Chúng tôi GIB thích ứng A.I. nguồn Bot một số trao đổi crypto lớn cho cơ hội arbitrage. Những ngành nghề arbitrage có thể được thực hiện một vài lần trong một tuần.
Ví dụ. Mua 100 Bitcoin từ Binance tại $ 800.000, trong khi đó bán 100 Bitcoin tại BKE với giá bán $ 810.000 để có được một lợi tức $ 10,000.

Trao đổi Một Trao đổi B Trao đổi C Trao đổi D trao đổi E
Hỏi: 8000 Hỏi: 8020 Hỏi: 8080 Hỏi: 8005 Hỏi: 8120
Bid: 7900 Bid: 8005 Bid: 8000 Bid: 8000 Bid: 8100
Đổi Số tiền Giá ($) Thương mại Phí (%) Crypto Số tiền
trao đổi E 1 BTC 8100,00 (Bid) -0.2 8083,80 USDT
Trao đổi Một 8.083,80 USD 8000 (Hỏi) -0.1 1.00946452 BTC

Trao đổi tiền tệ lớn Crypto

licenses-logo
licenses-logo
licenses-logo
licenses-logo
licenses-logo
licenses-logo